Polityka prywatności


Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dokładamy wszelkich starań by przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności służy, jako pomoc w zrozumieniu:
 • jakie dane zbieramy,
 • w jakim celu,
 • jak długą będą przechowywane Twoje dane osobowe,
 • komu będą udostępniane,
 • jakie prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Ci przysługują.
Te informacje są ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników portalu biegniesz.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i w jaki sposób możesz się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alte Studio ul. Bluszczańska 63/19 00-712 Warszawa Regon 013297286. Z Administratorem możesz skontaktować się pisząc na adres: wskazany powyżej, lub pisząc na adres e-mail: biegniesz@biegniesz.pl

Jakie dane są przez nas zbierane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w szczególności obejmujące adres e-mail, login, IP, które nam dobrowolnie podajesz lub udostępniasz. Są to Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług (wykonywania lub podjęcia czynności na rzecz zawarcia przez Nas z Tobą Umowy) np. przy rejestracji użytkownika w serwisie lub przetwarzamy Twoje dane, które są nam niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów np. lepszego zarządzania Serwisem.

Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne w celu zawaracia i wykonania umowy, niepodanie przez Ciebie danych osobowych, może skutkować brakiem możliwości skorzystania z serwisu np. niepodanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne w celu zarejestrowania się przez Ciebie na naszym Portalu oraz wysłania Ci „Newslettera” 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań aby minimalizować zakres przetwarzania Twoich danych oraz dbamy o to by były przetwarzane wyłącznie w oparciu o wymienione niżej cele i podstawy przetwarzania danych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, czyli przetwarzanie ich jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jesteś Ty, jako nasz Użytkownik. Celem przetwarzania Twoich danych jest zawarcie i wykonanie umowy, do której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Serwisu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne.

Twoje dane są przetwarzane również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasze prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas, jako Administratora, którymi są pomiary statystyczne umożliwijące Administratorowi lepsze zarządzanie stroną oraz działania marketingowe prowadzone przez Administratora.

Twoje dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i są wykorzystywane przez Alte Studio wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również nasi partnerzy.
Partnerami serwisu biegniesz.pl są:
 • GOOGLE https://www.google.pl/intl/pl/contact/
 • FACEBOOKAUDIENCENETWORK https://www.facebook.com/privacy/explanation

Informujemy Cię, że do naszych Partnerów nie przekazujemy Twoich danych osobowych, z usług naszych Partnerów korzystamy w celach statystycznych lub analitycznych umożliwiających nam lepsze zarządzanie Portalem i w tym celu nie są przetwarzane dane osobowe, na podstawie, których moglibyśmy Cię zidentyfikować.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. będą przetwarzane przez następujący okres:
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez cały czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy tj. do momentu rozwiązania umowy.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu lub skorzystania z prawa do usunięcia danych lub rozwiązania umowy.
Jakie prawa Ci przysługują?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w rozdziale III umożliwia Ci korzystanie z wielu praw. W tym miejscu chcemy poinformować Cię że masz prawo do:
 • dostępu do swoich danych(czyli prawo do uzyskania dostępu do danych Cie dotyczących, uzyskania od nas potwierdzenia lub zaprzeczenia, że Twoje dane są przez nas przetwarzane, a także do uzyskania kopii Twoich danych).
 • sprostowania Twoich danych (czyli masz prawo do sprostowania Twoich danych, jeżeli są one niepoprawne lub uaktualnienia danych, jeżeli są one niektualne)
 • usunięcia danych (co oznacza, że masz prawo do złożenia wniosku w celu usunięcia wszystkich swoich danych)
 • przenoszenia danych (co oznacza, że masz prawo otrzymania od nas danych w takim formacie, który pozwoli Ci przenieść te dane do innego administratora lub masz prawo żądać od nas, żebyśmy przesłali Twoje dane innemu administatorowi) 
 • masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych (co oznacza, że masz prawo żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych np. usunęli część danych ze strony internetowej)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (co oznacza, że masz prawo do tego by sprzeciwić się przetwarzaniu przez Nas Twoich danych).
 • Masz prawo do niepodlegania decyzji, opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych w tym profilowaniu.
W jaki sposób możesz realizować swoje prawa?

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób może realizować wybrane prawa, ale pamiętaj, że chcąc zrealizować konkretne prawo zawsze możesz w tym celu skontaktować się z nami jako Administratorem Twoich danych, możesz to zrobić pisząc na adres e-mail: biegniesz@biegniesz.pl do wstawienia. Ponadto, każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług, aplikacji lub konkursów dostępnych w portalu biegniesz.pl, może się zwrócić bezpośrednio do administratora portalu z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: biegniesz@biegniesz.pl Swoje uprawnienia możesz realizować również w inny sposób, niż przesłanie wiadomości e-mail do administratora, co oznacza, że w ramach usługi Twój Profil (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu hasła), w zakładce „Ustawienia”możesz realizować prawo do usunięcia, sprostowania Twoich danych. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Profilu, wymaga zaznaczenia opcji „Wyrejestruj się” w Profilu użytkownika. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się ze stroną biegniesz.pl. przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi. Jeżeli chcesz zrealizować prawo do przenoszenia danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania danych prosimy Cię o napisanie wiadomości do Administratora informującej o Twoim żądaniu. W przypadku chęci przeniesienia Twoich danych do innego administratora, poprosimy Cię o dokładne wskazanie adresu e-mail na jaki mamy wysłać Twoje dane.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Chcąc chronić Twoje dane osobowe, co ściśle wiąże się z ochroną Twojej prywatności stosujemy odpowiednie środki zabezpieczeń – zarówno środki techniczne jak i organizacyjne, odpowiednie do kategorii danych, które są przez nas przetwarzane, a także odpowiednie w odniesniu do ryzyka naruszenia Twoich praw i wolności. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek portalu biegniesz.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych,a dodatkowowo zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych danych osobowych do których mają dostęp i sposobów zabezpieczeń tych danych. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Czy udsotępniamy Twoje dane innym odbiorcom?

Nie przekazujemy (nie sprzedajemy i w żaden sposób nie użyczamy) zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu biegniesz.pl osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników. Przetwarzanie innych danych użytkowników portalu biegniesz.pl Na portalu biegniesz.pl zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających portal.

Inne ważne informacje

Jeżeli korzystając z naszego Portalu umieszczasz komentarze, ogłoszenia lub w inny sposób upubliczniasz swoje dane np. podajesz swój numer telefonu, oznaczasz się na zdjeciu, prosimy, żebyś robił to z rozwagą, ponieważ odbywa się to na Twoją odpowiedzialność. Jako administrator nie wymagamy od Ciebie podawania, żadnych danych ponad tych, które są nam niezbędne do realizacji umowy i naszych prawnie uzasadnionych interesów. Pamiętaj również, że nasz Portal przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia, w przypadku dzieci poprosimy Cię, abyś uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z naszego Portalu.

Pliki Cookies

Portal biegniesz.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku Alte Studio. Pliki cookies zamieszczane przez Alte Studio zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu Alte Studio z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bluszczańskiej 63/19, 00-712 Warszawa. Niektóre informacje pochodzące z plików cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym użytkownika portalu mogą być również udostępniane współpracującym z operatorem portalu reklamodawcom oraz partnerom. Alte Studio nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w portalu biegniesz.pl.

Korzystamy z plików cookies w celach:
 • dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.


Kalendarz biegów

Pokaz wszyskie biegi
Dołącz do nas na Facebooku